Making an Accommodation Application


Gwneud Cais am Lety
Ewch i: www.swansea.ac.uk/cy/llety
A dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam hyn Mewngofnodwch i’ch Cyfrif Llety
Cliciwch ar y botwm ‘Already Registered’ Mewngofnodwch i’ch Cyfrif Llety gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair
Cliciwch ar ‘Login’ Dewiswch y flwyddyn academaidd gywir
Cliciwch ar ‘Application’ Rhowch eich manylion a manylion cyswllt mewn argyfwng megis rhiant/gwarcheidwad Rhowch dic yn y blwch i roi caniatâd i fanylion ariannol gael eu trafod gyda’ch cyswllt mewn argyfwng. Efallai y byddant hefyd yn derbyn negeseuon e-bost cyn i’ch contract ddechrau Dewiswch y Categori Myfyriwr sy’n berthnasol i chi
Cliciwch ar ‘Next>’ A oes gennych chi unrhyw fath o anabledd neu gyflwr meddygol a allai effeithio ar ddyrannu llety i chi?
Os ‘Oes’ mae’n rhaid i chi roi gwybodaeth i ni cyn i chi gyflwyno eich cais trwy ddewis ‘Yes’ Gallwch roi manylion am unrhyw ofynion penodol a lawrlwytho dogfennau ategol.
Yn ogystal, mae’n rhaid i chi ddweud wrthym os oes angen cymorth ychwanegol arnoch yn ystod sefyllfa o wacau adeilad. Os nad yw hyn yn berthnasol i chi, dewiswch ‘No’ ar gyfer y cwestiwn gwreiddiol a chliciwch ar ‘Next>’ Bydd yr holl ddewisiadau llety sy’n gymwys i chi yn cael eu rhestru yma. Gallwch hidlo’r canlyniadau yn ôl lleoliad, math o ystafell wely, hyd y gosodiad a’r pris. Gallwch hefyd weld delweddau, darllen gwybodaeth am y breswylfa a’i chyfleusterau a mynd ar daith rithwir 360 Mae hefyd nodwedd i ychwanegu eich dewisiadau i restr a’u cymharu ochr yn ochr â’i gilydd’ Dyma le y byddwch yn gwneud eich Dewisiadau Llety: hyd y denantiaeth, ardal un rhyw, ardal dim alcohol, ardal dawel, maint yr ystafell, ardal Gymraeg. Cliciwch ar ‘Next>’ Sicrhewch fod eich cais yn gywir a chliciwch ar ‘Confirm & Submit Application>’ Os bydd angen newid unrhyw beth, cliciwch ar ‘

Paul Whisler

One Comment

  1. useless. swansea uni has the worst website on the entire internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *